Hoe lezen wij Jesaja 1-39

 

Het boek van de profeet Jesaja behoort tot de meest geliefde gedeelten uit de Bijbel. Tegelijk plaatst het ons ook voor grote moeilijkheden. Meer dan eens roept de lezing van dit prachtige boek vragen op, waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. In Een woord gesproken op zijn tijd neemt de auteur, Prof. Drs, H.M. Ohmann, zijn lezers bij de hand door het landschap van Jesaja en zijn tijd.

Bijbelstudie over de boeken Hosea t/m Maleachi.

 

Deze bundel bijbelstudies behandeld dat deel van de Heilige Schrift dat aangeduid wordt met de naam 'kleine profeten'.

Achtereenvolgens komen aan de orde de profeten Hosea t/m Maleachi.

Bij de bespreking wordt de nadruk gelegd op het effect van de woorden van de profeten in de tijd dat ze werden uitgesproken. Maar ook hoe deze boeken functioneren in het Nieuwe Testament en dus een boodschap bevatten voor onze tijd.

Bijbelstudie over de brief aan de Galaten.

 

Dit boekje bestaat uit zeven schetsen. 
In deze schetsen wordt het centrale thema van de Galatenbrief "onze vrijheid in Christus" behandelt.

Onderwerpen zijn o.a.: gepredikte Evangelie, boodschap van vrije genade, Judaïsten, besnijdenis en doop, geen slaven maar erfgenamen.

5 Schetsen over de brief aan de Filippenzen

 

De auteur bespreekt in dit boekje in 5 hoofdstukken de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen

Deze brief draagt een eigen karakter. Men heeft hem meermalen genoemd de „brief der blijdschap”. Dat is geen wonder, want het woord „blijdschap” en „zich verblijden” komt zeer regelmatig voor in deze brief.  De „toon” van deze brief is inderdaad die van blijdschap en dankbaarheid. 

Dit boekje bevat zeven schetsen over de bijbelboeken 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.

 

De schetsen over de brieven van Johannes zijn geschreven door ds. D. Nieu­wenhuis. De schets over de brief van Judas is geschreven door ds. H.D. van Herksen.

Beknopte bijbelstudies over de Openbaring aan Johannes

 

De auteur bespreekt in dit boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, het - we mogen wel zeggen - moeilijkst uit te leggen bijbelboek. Aan de hand van wat eerder daarover is verschenen, van uitleggers van professie, vooral van Prof. S. Greydanus, geeft hij een zeer heldere verklaring van teksten en gedachtengang.