De kleine profeten

Schets: De kleine profeten, bijbelstudies Hosea - Maleachi

Auteur: ds. P. Lok

 

 

 

 

Deze bundel bijbelstudies behandeld dat deel van de Heilige Schrift dat aangeduid wordt met de naam 'kleine profeten'.
Achtereenvolgens komen aan de orde de profeten:

 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Zefanja
 • Haggaï
 • Zacharia
 • Maleachi

Bij zijn bespreking van de verschillende hoofdstukken legt ds. Lok de nadruk op het effect van de woorden van de profeten in de tijd dat ze werden uitgesproken. Daarbij geeft hij aan hoe deze boeken functioneren in het Nieuwe Testament en dus een boodschap bevatten ook voor onze tijd.

 

 

Inloggen vereist! Open hier: De kleine profeten, bijbelstudies Hosea - Maleachi.pdf