Maarten Luther

Maarten Luther

Maarten Luther (1483-1546)

 

Op 31 oktober 1517 heeft Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel op de deur van de Slotkapel te Wittenburg laten publiceren. Deze actie is het begin geweest van de Reformatie van de 16e eeuw.

Belangrijke geschriften:

  • Commentaar op Galaten
  • De geknechte wil.

Verder zijn beschikbaar: preken en andere schriften, uitgegeven onder de titel: ‘Stemmen uit Wittenberg’.

 

Zie verder:

W. van ’t Spijker:

  • Luther, belofte en ervaring (1993)

 

J.P. Boendemaker:

  • De Augsburgsche Confessie, Luther's Grote Catechismus II, Werken van Dr. Maarten Luther

 

Luther heeft de Bijbel in het Duits vertaald. Deze vertaling is ook in het Nederlands vertaald, met kanttekeningen. Klik hier....