Blijvende Blijdschap

Blijvende Blijdschap

 

Auteur: Prof. Dr. K. Deddens

 

 

 

5 Schetsen over de brief aan de Filippenzen

 

De auteur bespreekt in dit boekje in 5 hoofdstukken de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen.

Deze brief draagt een eigen karakter. Men heeft hem meermalen genoemd de „brief der blijdschap”. Dat is geen wonder, want het woord „blijdschap” en „zich verblijden” komt zeer regelmatig voor in deze brief. 
De „toon” van deze brief is inderdaad die van blijdschap en dankbaarheid. 

 

Open hier.... Schets Blijvende Blijdschap