Werkbladen Geloofsopvoeding

 

 

Bijbelonderwijs in het gezin.


Van de werkgroep Geloofsopvoeding ontvingen wij onderstaande werkbladen voor de kinderen.
 

Met deze werkbladen willen we graag het bijbelonderwijs in de gezinnen stimuleren en ondersteunen.

De opzet is dat er regelmatig een nieuw werkblad bij komt. 

Bovenaan ieder blad staat vermeld over welk Bijbelgedeelte het gaat. Na het voorlezen ervan kan het werkblad gemaakt worden.

De werkbladen zijn voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Soms zijn er twee verschillende werkbladen, een voor de jongste en een voor de wat oudere kinderen. Ouders kunnen zelf bekijken welke opdrachten voor hun kind mogelijk zijn. Door de andere opdrachten samen met de kinderen te doen en over de vragen te praten zijn de wat moeilijkere onderdelen toch vaak wel bruikbaar. De allerjongste kinderen kunnen de plaatjes inkleuren.

Wellicht helpt het om een vast moment in de week te kiezen om hier samen mee bezig te zijn.

De werkbladen zijn vrij te downloaden voor gebruik in uw gemeente.

 

Nummer Onderwerp Download
12 De wet van God  (het opschrift) Werkblad nr. 12
13 De wet van God  (het 1e Gebod) Werkblad nr. 13
14 De wet van God  (het 2e Gebod) Werkblad nr. 14
15 De wet van God  (het 3e Gebod) Werkblad nr. 15
16 De wet van God  (het 4e Gebod) Werkblad nr. 16
17 De wet van God  (het 5e Gebod) Werkblad nr. 17
18 De wet van God  (het 6e Gebod) Werkblad nr. 18

 

 

Oudere werkbladen:

Maand Week Onderwerp Download
Maand 1 Week 1 De Schepping en het paradijs Werkbladen
maand 1
Week 2 De eerste zonde en Kaïn en Abel
Week 3 De zondvloed
Week 4 De torenbouw van Babel
Maand 2 Week 1 Abram op reis en Abram en Lot scheiden Werkbladen
maand 2
Week 2 Beloften van God aan Abram
Week 3 Sodom en Gomorra
Week 4 Isaaks geboorte en Hagar en Ismael
Maand 3 Week 1 Isaak moet geofferd worden (en Sara’s dood) Werkbladen
maand 3
Week 2 Isaak trouwt met Rebekka
Week 3 Geboorte Jacob en Esau en verkoop eerstgeboorterecht
Week 4 Jacob steelt de zegen
Maand 4 Week 1 Jacob vertrekt naar Haran Werkbladen
maand 4
Week 2 Jacob bij Laban
Week 3 Jacob verwerft een kudde
Week 4 Jacob vlucht van Laban weg
Week 5 Jacob vreest Esau
Maand 5 Week 1 Jozef droomt en wordt naar Egypte verkocht Werkbladen
maand 5
Week 2 Jozef bij Potifar en de schenker en de bakker
Week 3 Dromen van Farao
Week 4 Eerste en tweede reis van de broers naar Egypte
Week 5 Jozef maakt zich bekend en Jacob naar Egypte
Maand 6 Week 1 Israël onderdrukt en Mozes geboorte en opvoeding Werkbladen
maand 6 (jongsten)


Werkbladen
maand 6 (oudsten)
Week 2 Mozes vlucht naar Midjan en zijn roeping
Week 3 God zal Mozes helpen en ontmoeting met Aäron
Week 4 Eerste ontmoeting met Farao, Israëlieten moeten harder werken
Maand 7 Week 1 God zendt Mozes voor de tweede maal. De eerste 3 plagen. Werkbladen
maand 7 (jongsten)


Werkbladen
maand 7 (oudsten)
Week 2 Vierde tot zesde plaag.
Week 3 Zevende tot negende plaag.
Week 4 Tiende plaag.
Maand 8 Week 1 Doortocht door de Schelfzee. Werkbladen
maand 8 (jongsten)


Werkbladen
maand 8 (oudsten)
Week 2 Mara en Elim.
Week 3 Massa en Meriba.
Week 4 God verschijnt op de berg Sinaï.
Maand 9 Week 1 De tabernakel. Werkbladen
maand 9 (jongsten)


Werkbladen
maand 9 (oudsten)
Week 2 Het gouden kalf.
Week 3 De 12 verspieders.
Week 4 Zonde van Mozes en Aäron.
Maand 10 Week 1 Mozes sterft. Werkbladen
maand 10 (jongsten)


Werkbladen
maand 10 (oudsten)
Week 2 De 2 verspieders.
Week 3 Door de Jordaan.
Week 4 De val van Jericho.
Maand 11 Week 1 Richters. Werkbladen
maand 11 (jongsten)


Werkbladen
maand 11 (oudsten)
Week 2 Simson.
Week 3 Simson (vervolg).
Week 4 Ruth.

 

 


 

Voorbeeld werkblad GeloofsopvoedingVoorbeeld werkblad Geloofsopvoeding