BijbelstudieOnder dit menu item zijn diverse schetsen over Bijbelboeken e.d. te benaderen.

Sommige schetsen kunnen vanwege auteursrechten e.d. niet vrijgegeven worden voor openbare publicatie. Voor Bijbelstudie en toerusting kunnen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) door in te loggen met de hun verstrekte inloggegevens deze schetsen inzien of downloaden. Aanwezige schetsen zijn o.a.:

Oude Testament

  • Genesis, Jozua en Richteren, Eliza de profeet, Ezra, Nehemia, Prediker, Hooglied, Jesaja, Daniël, Kleine profeten (Hosea t/m Maleachi), Jona, Habakuk, Haggai, Zacharia.

Nieuwe Testament

  • Handelingen, Romeinen, Galaten, Filippenzen, 1 & 2 Thessalonicenzen, Titus, Hebreeën, Jacobus, 1 - 3 Johannes en Judas, Openbaring

 

Dertien in een dozijn 2

 

Auteur: ds. R. van der Wolf

 

Roepingsgeschiedenissen uit het Nieuwe Testament

 

Een zestal schetsen voor verenigingsavonden en persoonlijke bijbelstudie, van roepingsgeschiedenissen uit het Nieuwe Testament.

 

 

Bijbelstudie over de brief aan de Galaten.

 

Dit boekje bestaat uit zeven schetsen. 
In deze schetsen wordt het centrale thema van de Galatenbrief "onze vrijheid in Christus" behandelt.

Onderwerpen zijn o.a.: gepredikte Evangelie, boodschap van vrije genade, Judaïsten, besnijdenis en doop, geen slaven maar erfgenamen.

 

5 Schetsen over de brief aan de Filippenzen

 

De auteur bespreekt in dit boekje in 5 hoofdstukken de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen

Deze brief draagt een eigen karakter. Men heeft hem meermalen genoemd de „brief der blijdschap”. Dat is geen wonder, want het woord „blijdschap” en „zich verblijden” komt zeer regelmatig voor in deze brief.  De „toon” van deze brief is inderdaad die van blijdschap en dankbaarheid. 

 

Verklaring van het Bijbelboek Titus

 

Dit boek is een verklaring van het Bijbelboek Titus in dagstukken. Er zit ook een uitgebreide inleiding bij over de betekenis en het ontstaan van deze brief. Het telt 108 bladzijden.

 

Meditatieve Schriftstudies over de Brief van Jakobus

 

In dit boekje "Eerstelingen onder zijn schepselen" behandelt de auteur een tiental gedeelten uit de Brief van Jakobus.

 

Verklaring van het Bijbelboek Jakobus.

 

Deze verklaring van het Bijbelboek Jakobus geeft ook aan wat het voor ons leven in de 21e eeuw als christenen betekent. Er zijn bij elk hoofdstuk ook gespreksvragen opgenomen zodat het ook bij gezamenlijke Bijbelstudie goed gebruikt kan worden.

 

Schetsen over 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.

 

Dit boekje bevat zeven schetsen over de bijbelboeken 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.
De schetsen over de brieven van Johannes zijn geschreven door ds. D. Nieu­wenhuis. De schets over de brief van Judas is geschreven door ds. H.D. van Herksen.

 

Beknopte bijbelstudies over de Openbaring aan Johannes

 

De auteur bespreekt in dit boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, het - we mogen wel zeggen - moeilijkst uit te leggen bijbelboek. Aan de hand van wat eerder daarover is verschenen, van uitleggers van professie, vooral van Prof. S. Greydanus, geeft hij een zeer heldere verklaring van teksten en gedachtengang.