Johannes Calvijn, Institutie

De INSTITUTIE of onderwijs in de Christelijke religie

Auteur: Johannes Calvijn

(Vertaling prof. dr. A. Sizoo)

 

 

 

Omschrijving

 

De Institutie is het hoofdwerk van de reformator Johannes Calvijn. Het werd in zijn uiteindelijke vorm gepubliceerd in 1559.

 

Calvijn wilde de jonge protestantse gemeenschap van toen een boek in handen geven, dat richting gaf in het denken over God, mens en wereld. De invloed van dit grootse en monumentale werk was diepgaand en bleef niet beperkt tot de ontstaansperiode. Door de eeuwen heen bleef de Institutie gelden als een richtinggevende en gezaghebbende samenvatting van fundamentele geloofszaken. Vele generaties van gelovigen hebben de Institutie gebruikt om hun inzicht in het christelijk geloof te verbreden en te verdiepen. Deze functie heeft de Institutie behouden tot heden.

 

De vertaling in het Nederlands door prof. dr. A. Sizoo verscheen in 1931 en is gebaseerd op de Latijnse uitgave uit 1559 .
Het bestaat uit 4 boeken, waarin achtereenvolgens behandeld worden:

 

  • deel 1: De kennis van God de Schepper.
  • deel 2: De kennis van God de Verlosser in Christus.
  • deel 3: De manier, waarop de genade van Christus verkregen wordt, met haar vruchten en werkingen.
  • deel 4: De uiterlijke hulpmiddelen, door welke God ons tot de gemeenschap met Christus nodigt en in dezelve houdt.

   

Inloggen vereist! Institutie deel I.pdf

Inloggen vereist! Institutie deel II.pdf

Inloggen vereist! Institutie deel III.pdf

Inloggen vereist! Institutie deel IV.pdf