Abraham Kuyper

Abraham Kuyper

Abraham Kuyper (1837-1920)

 

Abraham Kuyper behoort tot de grote mannen uit de Nederlandse geschiedenis. Hij was een zeer geleerd man en heeft op allerlei terrein zijn invloed doen gelden. Hij is predikant geweest, oprichter van de Vrije Universiteit en hoogleraar, minister president en daarbij ook scribent. Hij had twee bladen: het AR dagblad "De Standaard" en het kerkelijk weekblad "De Heraut".

Tijdens zijn leven heeft hij verschillende toespraken gehouden die nog steeds de moeite van het lezen waard zijn. Kuyper streed tegen de geest van het ongeloof en was daarin in ware leidsman.

De meest beroemde serie toespraken heeft hij in Amerika gehouden in 1898. Dat waren zijn ‘Stonelezingen’ over het calvinisme. Andere redevoeringen hield hij als rector aan de Vrije Universiteit of als voorzitter van de AR partij.

 

Over het Calvinisme:

 • Het Calvinisme (Stonelezingen): Klik hier....
 • Het Calvinisme – oorsprong en waarborg onzer constitutionele vrijheden

 

Rectorale redes:

 

Overig:

 • Band aan het Woord
 • Der Jongelingen sieraad is hun kracht
 • Niet de vrijheidsboom maar het kruis
 • De Bartholomeus nacht
 • Bilderdijk in zijn Nationale betekenis
 • Luther herdacht (1917)
 • Het Modernisme
 • Anti-Revolutionair, ook in uw huisgezin

 

Een aantal boeken die actueel en lezenswaardig zijn:

 • Tractaat van den Sabbat.
 • Pro Rege – over het koningschap van Christus (Klik hier voor deel 1, deel 2, deel 3)
 • Onze Eeredienst
 • Vrouwen uit de Heilige Schrift
 • Gomer voor den Sabbath
 • Tractaat van de Reformatie der Kerk