Een woord gesproken op zijn tijd

Een woord gesproken op zijn tijd

Auteur: Prof. Drs. H.M. Ohmann 

 

Hoe lezen we Jesaja 1-39

 

 

Het boek van de profeet Jesaja behoort tot de meest geliefde gedeelten uit de Bijbel. Tegelijk plaatst het ons ook voor grote moeilijkheden. Meer dan eens roept de lezing van dit prachtige boek vragen op, waarop we het antwoord schuldig moeten blijven.

 

In Een woord gesproken op zijn tijd neemt de auteur zijn lezers bij de hand door het landschap van Jesaja en zijn tijd. Zo wordt het boek van deze profeet voor ons weer boeiend en actueel. In de eerste 39 hoofdstukken komen talloze belangrijke vraagstukken aan de orde. In de gespreksvragen die aan het eind van het boek zijn toegevoegd wordt dat toegespitst op kwesties zo uiteenlopend als vroomheid en gerechtigheid, gevoel van eigenwaarde, gezag in de samenleving, damesmode, het eeuwige leven, het dodenrijk, levensvreugde, gericht, de plaats van de dieren, schaamte, Gods raad, schuldbelijdenis en het verlangen naar de dood.

 

Karakteristiek voor dit werk is de nadruk op het organisch karakter van de profetie: De HERE knoopt in Zijn openbaring aan bij de situatie van het moment. Kennis van die situatie verdiept het inzicht in de profetie. De wijsheid zoals wij die kennen uit Spreuken neemt bij Jesaja een belangrijke plaats in. Vandaar de titel van dit boek die ontleedt is aan Spreuken 25 vers 11 :

 

Een woord op zijn tijd gesproken is als gouden appelen op zilveren gebeelde schalen.

 

We hebben in dit boek een waardevolle handreiking voor bijbelkringen, met name voor de belichting van de historische achtergronden. Het is uit dit oogpunt ook goed te gebruiken bij de voorbereiding op de prediking, zie de kaarten en de tabel van de geschiedenis van deze periode op blz. 136v. Bijdragen van prof. Lettinga (de vertaling van Jes. 6 met aantekeningen en zijn opmerkingen n.a.v. het Sanherib-Chicago-prisma) verhogen de waarde. 

 

 

Open hier.... Schets Een woord gesproken op zijn tijd.