God komt tot zijn volk

God komt tot zijn volk

Auteur: ds. B. van Zuijlekom

 

 

 

Schetsen over het boek Exodus

 

De auteur heeft deze schets over het boek Exodus de naam "God komt tot zijn volk" meegegeven.
Van dit komen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob wordt ons openbaring gegeven in het eerste gedeelte van dit bijbelboek: Hij komt Zijn volk uit Egypte verlossen met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Vergelijk Exodus 6, 5; 15, 16; Deuteronomium 4, 34.

 

Vervolgens verhaalt de schrijver ons het komen van God tot Israël in de sluiting van het verbond van Zijn genade in de woestijn Sinaï, vanaf de berg Horeb. Hij maakt het volk van Abraham tot Zijn eigendom, Exodus 19, 5.

Tenslotte zien we de God van de vaderen komen om te wonen te midden van Zijn volk in het heiligdom dat voor Hem is opgericht in de woestijn, Exodus 40, 33-38.

 

Inloggen vereist! Open hier: God komt tot zijn volk.pdf