BijbelstudieOnder dit menu item zijn diverse schetsen over Bijbelboeken e.d. te benaderen.

Sommige schetsen kunnen vanwege auteursrechten e.d. niet vrijgegeven worden voor openbare publicatie. Voor Bijbelstudie en toerusting kunnen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) door in te loggen met de hun verstrekte inloggegevens deze schetsen inzien of downloaden. Aanwezige schetsen zijn o.a.:

Oude Testament

  • Genesis, Jozua en Richteren, Eliza de profeet, Ezra, Nehemia, Prediker, Hooglied, Jesaja, Daniël, Kleine profeten (Hosea t/m Maleachi), Jona, Habakuk, Haggai, Zacharia.

Nieuwe Testament

  • Handelingen, Romeinen, Galaten, Filippenzen, 1 & 2 Thessalonicenzen, Titus, Hebreeën, Jacobus, 1 - 3 Johannes en Judas, Openbaring

 

Dertien in een dozijn 1

 

Auteur: ds. R. van der Wolf

 

Roepingsgeschiedenissen uit het Oude Testament

 

Een zevental schetsen voor verenigingsavonden en persoonlijke bijbelstudie, van roepingsgeschiedenissen uit het Oude Testament.

 

Dertien in een dozijn 2

 

Auteur: ds. R. van der Wolf

 

Roepingsgeschiedenissen uit het Nieuwe Testament

 

Een zestal schetsen voor verenigingsavonden en persoonlijke bijbelstudie, van roepingsgeschiedenissen uit het Nieuwe Testament.

 

 

Gelukkig geen mythe - Genesis 1-11

 

Auteur: ds. J.R. Visser

 

Genesis 1-11 en de betekenis daarvan

 

Genesis 1-11 wordt in dit boek uitgelegd vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is en zichzelf uitlegt. Belangrijk hulpmiddel in het gesprek over schepping en evolutie.

 

Elisa, de profeet

 

Auteur: ds. I. de Wolff

 

Bundel schetsen over Genesis

 

In deze bundel schetsen heeft de auteur getracht, leiding te geven bij het maken van inleidingen en het houden van besprekingen. Gepoogd is, zo eenvoudig mogelijk te zijn, zodat elk lid van een vereniging er een vruchtbaar gebruik van kan maken.

 

God komt tot zijn volk

 

Auteur: ds. B. van Zuijlekom

 

Schetsen over het boek Exodus

 

 

De auteur laat in deze schets over het boek Exodus zien hoe God telkens tot zijn volk komt.

 

Elisa, de profeet

 

Auteur: ds. G. van Rongen

 

Verklaring over het dienstwerk van de profeet Elisa

 

De geschiedenis van Elisa wordt beschreven in 1 Koningen 19, 2 Koningen 2 tot 9 en 13.

De titel van het boekje is genomen uit Lucas 4 : 27, waar onze Heiland naar deze profeet verwijst.

 

Ezra en Nehemia

 

Auteur: ds. C. Stam

 

Uitleg bij twee Bijbelboeken

 

 

In dit boekje is een uitleg gegeven over de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Niet een uitleg woord voor woord maar wel een leesbare uitleg, die gemakkelijk te volgen is, voor jong en oud.

 

Ik hou zo van je! - Hooglied

 

Auteur: ds. J.R. Visser

 

Verklaring van het Bijbelboek Hooglied.

 

Verklaring van het Bijbelboek Hooglied onder de titel: Ik hou zo van je!  Het is een verklaring waarin geprobeerd is een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen.

 

Een woord gesproken op zijn tijd

 

Auteur: Prof. H.M. Ohmann

 

Hoe lezen wij Jesaja 1-39

 

Het boek van de profeet Jesaja behoort tot de meest geliefde gedeelten uit de Bijbel. Tegelijk plaatst het ons ook voor grote moeilijkheden. Meer dan eens roept de lezing van dit prachtige boek vragen op, waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. In Een woord gesproken op zijn tijd neemt de auteur, Prof. Drs, H.M. Ohmann, zijn lezers bij de hand door het landschap van Jesaja en zijn tijd.