Paraphrase Heilige Schrift

Paraphrase Heilige Schrift

 

 

 

 

Deze serie boekjes bevat uitleg over de hele bijbel (oude en nieuwe testament).

Bij de "Paraphrase Heilige Schrift" is de verklaring in de omschrijving van de tekst verwerkt. 'Paraphraseren' is verklaren / omschrijven. Door de gebruikte methode kunt u, zonder hinderlijke onderbrekingen of toelichtingen tussen de tekst, onafgebroken doorlezen. Voor het goed verstaan van het geheel een belangrijk winstpunt!

 

Déze opzet maakt de "Paraphrase Heilige Schrift" niet alleen bij uitstek geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en verenigingsgebruik, maar ook voor gebruik in het gezin, met name als hulpmiddel bij de Schriftlezing aan tafel.

 

Medewerkers aan deze serie waren: 
Dr. C. J. Goslinga; Ds. C. Vonk; Ds. H. Veldkamp; Ds. Joh. Francke; Ds. Jac. Jonker; Prof. Dr. J. H. Kroeze; Ds. J. van Dijk; Drs. C. van Dijk; Ds. L. Hoorweg; Prof. Dr. J. L. Koole; Ds. J. Kapteyn; Ds. W. Tom; Dr. E. Smilde; Ds. J. Meester; Ds. P. Visser; Prof. Dr. A. de Bondt; Ds. J. Smelik; Dr. J. Schelhaas Hzn.; Ds. H. A. Wiersinga en Ds. J. Los.

 

Oude Testament:

 

Nieuwe Testament: