BijbelstudieOnder dit menu item zijn diverse schetsen over Bijbelboeken e.d. te benaderen.

Sommige schetsen kunnen vanwege auteursrechten e.d. niet vrijgegeven worden voor openbare publicatie. Voor Bijbelstudie en toerusting kunnen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) door in te loggen met de hun verstrekte inloggegevens deze schetsen inzien of downloaden. Aanwezige schetsen zijn o.a.:

Oude Testament

  • Genesis, Jozua en Richteren, Eliza de profeet, Ezra, Nehemia, Prediker, Hooglied, Jesaja, Kleine profeten (Hosea t/m Maleachi), Jona, Habakuk, Zacharia.

Nieuwe Testament

  • Handelingen, Romeinen, Galaten, Filippenzen, 1 & 2 Thessalonicenzen, Hebreeën, 1 - 3 Johannes en Judas, Openbaring

 

Dit boek is een verklaring van het Bijbelboek Titus in dagstukken. Er zit ook een uitgebreide inleiding bij over de betekenis en het ontstaan van deze brief. Het telt 108 bladzijden.
Toepasselijke Bijbelverklaring van het boek Haggai. In deze verklaring wordt ingegaan op de plaats van deze profeet in de Bijbel. Zijn woorden worden in de historische context geplaatst. Ook wordt aangegeven wat deze woorden voor ons vandaag,  in de 21e eeuw betekenen.

Een zevental schetsen voor verenigingsavonden en persoonlijke bijbelstudie, van roepingsgeschiedenissen uit het Oude Testament.

 

Inhoudsopgave:    
Verlaat je land Gen. 12: 1 - 9 blz. 06
Zeg: Ik ben de Here Ex. 5: 22 – 6: 12 blz. 19
De Here is vrede Richt. 6: 1 – 24 blz. 32
Spreek, Here 1 Sam. 3: 1 – 21 blz. 46
Gods keus ... 1 Sam. 16: 1-13 blz. 58
God is erbij Jeremia: 1: 4 - 19 blz. 71
Vervuld Ezech. 2:1 – 3:15 blz. 82

 

Een zestal schetsen voor verenigingsavonden en persoonlijke bijbelstudie, van roepingsgeschiedenissen uit het Nieuwe Testament.

 

Inhoudsopgave:    
Genade spreidt haar Luk.    1: 26 - 38 blz. 06
Het koninkrijk komt... Mat.   4: 12 - 25 blz. 19
In dienst van Jezus Marc.  1: 21 - 31 blz. 31
De koning roept Mat.    9:   9 - 13 blz. 43
De weg naar de Vader Marc. 10: 12 - 27 blz. 56
De toets doorstaan Joh.   21: 15 - 19 blz. 68

 

God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring over Bijbelboek Daniël.

 

De eurocrisis. Schuldencrisis. Aardbeving in Japan met alle gevolgen van dien. Hoe gaat het verder met deze wereld? Je ziet hoe mensen somberder worden over de toekomst van de wereld. Na veel optimisme wordt duidelijk dat welvaart en je uitleven zoals je wilt vaak niet brengt wat je er van verwacht.

 

 

Verklaring van het Bijbelboek Hooglied onder de titel: Ik hou zo van je! 

 

Het is een verklaring waarin geprobeerd is een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen.

De prijs is: 9,95 Euro

 

ISBN/EAN 978-90-811710-3-8

Te koop in de boekhandel.
Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97
e-mail: info@drukkerijvanberkum.nl 

 

Dit boek is een verklaring van het Bijbelboek Jakobus.

Een verklaring die ook aangeeft wat we daar lezen voor ons leven in de 21e eeuw als christenen betekent.
Er zijn bij elk hoofdstuk ook gespreksvragen opgenomen zodat het ook bij gezamenlijke Bijbelstudie goed gebruikt kan worden.
Het boek telt 133 bladzijden en bestaat uit 15 hoofdstukken.

 

De prijs is 12,00 en bij verzending komt er dan 1,50 bij.
Te bestellen via: tesselaren@gmail.com

Bundel schetsen over Genesis

 

In deze bundel schetsen heeft de auteur getracht, leiding te geven bij het maken van inleidingen en het houden van besprekingen. Gepoogd is, zo eenvoudig mogelijk te zijn, zodat elk lid van een vereniging er een vruchtbaar gebruik van kan maken.

Verklaring over het dienstwerk van de profeet Elisa

 

De geschiedenis van Elisa wordt beschreven in 1 Koningen 19, 2 Koningen 2 tot 9 en 13.

De titel van het boekje is genomen uit Lucas 4 : 27, waar onze Heiland naar deze profeet verwijst.